(English down below) 
Als energetisch werker help ik mensen om hun energie in balans te brengen en te houden. Dit betekent dat ik me richt op het optimaliseren van de energetische huishouding van een persoon, door het herstellen van de balans tussen lichaam, geest en ziel.

Ik werk vanuit het principe dat alles bestaat uit energie en dat een verstoring in de energiebalans kan leiden tot fysieke, emotionele en mentale klachten. Door middel van verschillende technieken, zoals chakra-healing, visualisatie en meditatie, help ik mijn cliënten om blokkades in hun energiebanen op te heffen en hun energiestroom te verbeteren.
Mijn doel als energetisch werker is om mensen te helpen hun eigen kracht te vinden en te gebruiken om hun leven te transformeren. En om hun eigen ruimte in te nemen. Ik geloof dat iedereen de capaciteit heeft om zijn of haar eigen helende kracht te ontdekken en te ontwikkelen en ik begeleid mijn cliënten op hun pad naar persoonlijke groei en zelfontplooiing.

 

As an energy worker, my goal is to help people balance and maintain their energy. This means focusing on optimizing the energetic well-being of an individual by restoring the harmony between body, mind, and soul.

I work based on the principle that everything is made up of energy, and any disruption in the energy balance can lead to physical, emotional, and mental ailments. Through various techniques such as chakra healing, visualization, and meditation, I assist my clients in removing blockages in their energy pathways and enhancing their energy flow.

My objective as an energy worker is to empower individuals to discover and harness their own inner strength to transform their lives and claim their personal space. I believe that everyone has the capacity to uncover and develop their own healing power, and I guide my clients on their journey towards personal growth and self-realization.